Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklep www.akwaplast-sklep.pl jest firma:

F.P.U.H Akwaplast – Mirosław  Grot

z siedzibą przy ul.Wejherowskiej 4 84-217 Szemud

NIP: 6351046189

Regon: 271017105

Zwany dalej Sprzedającym

2. Wszystkie ceny podane na stronie są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

3. Zakup w sklepie internetowym www.akwaplast-sklep.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. REJESTRACJA I ZAKUPY BEZ REJESTRACJI

4. Zakupu towarów w sklepie internetowym  Akwaplast - Sklep można dokonać na dwa sposoby;

  • bez rejestracji  tj. bez zakładania indywidualnego konta użytkownika
  • z rejestracją tj. z założeniem indywidualnego konta użytkownika.

5. Aby dokonać zakupu bez rejestracji, po dodaniu produktu do „ koszyka” należy zaznaczyć opcję "Nie chcę zakładać konta", a następnie kliknąć „Kontynuuj” i dalej postępować zgodnie ze instrukcjami wypełniając niezbędne pola oznaczone „*”.

6. Aby założyć indywidualne konto użytkownika należy kliknąć na przycisk „załóż konto” zlokalizowany w prawym górnym rogu strony www.akwaplast-sklep.pl bądź też po dodaniu produktu do „koszyka” i przejścia do realizacji zamówienia. W tym przypadku należy zaznaczyć opcję „załóż nowe konto” i dalej postępować zgodnie z instrukcjami podając wszystkie niezbędne do rejestracji dane oznaczone „*”.

7. Zamówienia można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk "Zamówienie".

8. Kupujący posiadający indywidualne konto użytkownika, może korzystać z usług sklepu w każdym czasie poprzez zalogowanie się. Aby się zalogować należy kliknąć w link „zaloguj się”, wpisać w formularzu adres e-mail i hasło do konta, a następnie kliknąć przycisk "Logowanie". Zalogować do swojego konta można się również  w trakcie dokonywania zakupów. Po dokonaniu wyboru produktu, zaznaczeniu opcji „do koszyka” i kliknięciu w link zamówienie można podać swój adres e-mail oraz hasło do konta, a następnie kliknąć w przycisk „Zaloguj” znajdujący się po prawej stronie ekranu.

III. ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

9. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze (poniedziałek-piątek) po godz. 15:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

10. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym adresem e-mail i numerem telefonu niezbędnym do potwierdzenia zamówienia.

11. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane kontaktowe - podano nieprawidłowy e-mail lub numer telefonu, nie będą rozpatrywane.

12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą bądź częściową realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia oraz zobowiązuje się niezwłocznie poinformować kupującego o zaistniałej sytuacji.

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

III. DOSTAWA

14. Sprzedający prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego www.akwaplast-sklep.pl z opcją wysyłki towaru, bądź odbioru osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu.

15. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski jak i poza jej granicami. Produkty zakupione w sklepie internetowym www.akwaplast-sklep.pl dostarczane są do kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS Polska Sp. z o.o lub DPD Polska Sp. z o.o oraz Poczty Polskiej. Istnieje możliwość śledzenia przesyłki kurierskiej i kontrolowania stanu realizacji zamówienia na stronach internetowych firmy UPS Polska lub DPD Polska.

IV. PŁATNOŚCI

16. W zależności od wyboru sposobu odbioru lub dostawy towaru, w dalszej kolejności należy wybrać metodę płatności.

 W sklepie internetowym Akwaplast – Sklep płatności za zakupione towaru dokonać można w następujący sposób:

  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego tj.: 

          F.P.U.H Akwaplast – Mirosław  Grot, 84-217  Szemud, ul. Wejherowska  4

  • płatność kartą kredytową Visa lub Mastercard za pośrednictwem PayPal
  • płatność kartą lub szybkim przelewem za pośrednictwem Przelewy24.pl
  • płatność przy odbiorze towaru, przy tzw. przesyłkach za pobraniem
  •  płatność w sklepie stacjonarnym, przy odbiorze osobistym

17. Sprzedający wystawia faktury VAT na wyraźne życzenie Kupującego. Kupujący, po wyborze produktu i zaznaczeniu opcji „Do koszyka” powinien zaznaczyć, że żąda wystawienia faktury VAT. Kupujący wypełnia formularz z danymi: nazwą firmy, siedzibą firmy oraz podaje numer NIP.

V. REKLAMACJE I GWARANCJA 

Wszystkie produkty zakupione w sklepie objęte są gwarancją producenta. Gwarancja producenta nie wyklucza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.

Firma gwarantuje szczelność  akwarium  na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży 

Reklamacji nie podlegają pęknięcia szyb bocznych ,wzmocnień oraz dna akwarium 

Sprzedawca nie ma obowiązku udostępnić nabywcy zastępczego sprzętu na czas naprawy 

W przypadku zwrotu lub reklamacji   towar jest zwracany  do siedziby firmy na koszt kupującego 

Towar pełno wartościowy  zakupiony w siedzibie lub odebrany bezpośrednio od sprzedającego  nie podlega zwrotowi 

Towar  wyprodukowany  na specjale życzenie klienta / towar nie standardowy /   nie podlega   zwrotowi  , w tym przypadku obowiązuje tylko   reklamacja 

Ze względu na specyfikę  obróbki szkła  tolerancja w wymiarach  żeczywistych może się  wachać +/- 3 mm

Reklamacje należy składać poprzez:

- przesłanie reklamacji na adres e-mail : sklep@akwaplast-sklep.pl

- przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego: F.P.U.H Akwaplast – Mirosław Grot, 84-217 Szemud, ul. Wejherowska 4

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru, na koszt Sprzedającego.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w ust. 4, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

Jeżeli niezgodność towaru z umową zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny w magazynach sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 7 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nowy towar nie będzie dostępny w danej chwili Sprzedający zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedający.

V. ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

2. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym. Oznacza to, ze towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, nienaruszone, nieotwarte, nieużywane.

3. Zwracany towar nie zostanie przyjęty "za pobraniem" .

4. Zwrot towarów nie dotyczy produktów używanych, otwartych, rozpakowanych przez Klienta.

5. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres: F.P.U.H Akwaplast – Mirosław Grot, 84-217 Szemud, ul. Wejherowska 4 . Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, kopię paragonu, faktury oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić pieniądze.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt posiada znamiona uszkodzeń mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

7. Po uszkodzeniu lub zepsuciu przedmiotu w trakcie jego użytkowania produkt nie posiadający pisemnej gwarancji nie podlega zwrotowi.

Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym.

8. Sprawdzenie przesyłki i sporządzenie protokołu z dostawcą przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub zdekompletowania przesyłki w transporcie

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) oraz Kodeksu Cywilnego.

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów sądowych będzie sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Akwaplast Sklep © 2024

Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły